0
(0)

En 20 år gammel mann er dømt til fengsel i fem år og seks måneder for å ha voldtatt tre jenter under 14 år og to andre jenter mellom 14 og 16 år.

Mannen fra Trøndelag er i tillegg dømt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, eller fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved to anledninger.

Forholdene fant sted i perioden mellom 2017 og 2020. Mannen tilsto samtlige av forholdene i retten, men understreket i sin forklaring at det hadde vært fravær av tvang.

Dette la også hans forsvarer, Jorunn Løvseth, til grunn da hun ba om at klienten skulle dømmes til mildest mulig straff. I tillegg mente hun at aktor ikke hadde tatt tilstrekkelig hensyn til jevnbyrdighet i alder, at det ble benyttet prevensjon, og at det ikke ble tatt nok hensyn til tiltaltes erkjennelse.

Retten tok ikke hensyn til dette og sa seg heller enige med aktor som hadde lagt ned påstand om 5–6 års fengsel. De mener tiltalte har utøvd et til dels omfattende press og vektlegger i skjerpende retning at tiltalte ved én anledning skjenket en av jentene fulle.

I tillegg til fengselsdommen må 20-åringen betale oppreisningserstatning til seks av de fornærmede på mellom 75.000 og 50.000 kroner.

DERFOR PUBLISERER
VI DENNE SAKEN

Hva har denne nyhetssaken på en sexpositiv nettside å gjøre, tenker du kanskje? Vi skriver om dette fordi vi ikke vil late som om seksualitet ikke har negative sider.

Sex uten samtykke, enten det er i kombinasjon med vold og trusler eller ikke, er ikke sex, det er overgrep og en kriminell handling som bør både anmeldes og straffes.

Både overgriper og offer kan være personer man ikke ser for seg i disse rollene, og sånn sett kan dette skje med hvem som helst, uansett status, roller, alder, kjønn, seksuell legning og etnisk, kulturell eller sosial bakgrunn.

Dersom du er blitt utsatt for overgrep bør du ta kontakt med fastlegen din eller ditt lokale krisesenter, politiet på 02800, er liv og helse i fare kan du ringe 112, støttesenter for kriminalutsatte på 800 40 008, eller du kan ta kontakt med DIXI Ressurssenter, som er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for seksuelle overgrep, eller kjenner noen som er utsatt, på telefon 22 44 40 50.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This