0
(0)

På slaget midnatt 1. april 2001 ble de første likekjønnede parene viet i Amsterdam. Nederland var først i verden til å åpne for ekteskap mellom samme kjønn.

– Det finnes to grunner til å feire, dere feirer ekteskapet og retten til å gifte dere, sa Amsterdams ordfører Job Cohen til de fire parene, før det ble servert rosa champagne og kake.

Siden da har det vært mer enn 18.000 ekteskap mellom to av samme kjønn i Nederland, 53 prosent av dem mellom kvinner, ifølge landets statistikkbyrå. Om lag 400 likekjønnede ekteskap går i oppløsning årlig i landet.

Amsterdam skal feire årsdagen med et digitalt symposium, samt en «regnbuetur» mellom 20 ulike steder i byen som regnes som viktige i kampen for homofiles rettigheter.

– Det finnes fortsatt grunn til bekymring, fordi likeverdighet er ikke det samme som likebehandling, skriver byen på sine nettsider.

29 land

Nederland var først i rekka. I 2021 er ekteskap mellom to av samme kjønn lovlig i 29 land, hovedsakelig i Vest-Europa. Norge var det sjette landet i verden da vi innførte felles ekteskapslov i 2008, etter Belgia, Canada, Spania og Sør-Afrika.

I Asia er Taiwan det eneste landet som tillater det, i Afrika står Sør-Afrika alene. Til sammen bor om lag 1,2 milliarder mennesker, rundt 15 prosent av verdens befolkning, i land der homofile har lov til å gifte seg.

– Om du hadde sagt til meg for 20 år siden at likekjønnede ekteskap skulle være lov i 29 land, hadde jeg ikke trodd på deg, sier leder Jessica Stern i den internasjonale aktivistgruppa OutRight Action International.

Samtidig peker hun på at nær 70 land fortsatt forbyr ikke bare ekteskap, men forhold mellom to personer av samme kjønn.

– Det har uten tvil vært store framskritt, men veien er fortsatt lang, sier Stern.

Sterk motstand

Det er fortsatt sterk motstand mot likekjønnede ekteskap i en rekke land, også utenfor Afrika og Asia. I Guatemala diskuteres det nå et lovforslag som vil forby praksisen, mens Polens president Andrzej Duda ble gjenvalgt i fjor etter en valgkamp der LHBT-bevegelsen ble kalt mer skadelig enn kommunisme.

For knappe to uker siden uttalte Vatikanet at Den katolske kirke ikke kan velsigne ekteskap mellom to av samme kjønn, ettersom Gud ikke kan velsigne synd.

Forskjellene er store også innad i Europa. Polen og resten av Øst-Europa har foreløpig stått imot, mens Vest-Europa har åpnet for ekteskap mellom to av samme kjønn. Sveits ligger an til å bli det siste landet i rekken. Parlamentet stemte for å tillate likekjønnede ekteskap i desember, men loven har ikke trådt i kraft enda, og motstandere forsøker å samle nok underskrifter til å kreve en folkeavstemning om temaet.

Flere europeiske land, deriblant Italia og Hellas, tillater partnerskap mellom to av samme kjønn, men ikke ekteskap.

Lite endring i Afrika

Det er også lov for to av samme kjønn å gifte seg i tre land i Nord-Amerika, fem i Sør-Amerika, samt Australia og New Zealand. Åpningen har foregått på ulike måter. Noen steder vedtok nasjonalforsamlingen å tillate likekjønnede ekteskap, andre steder ble det vedtatt gjennom rettsvesenet, og i Irland gjennom et massivt flertall i en folkeavstemning i 2015.

I USA gikk forandringen svært gradvis. Massachusetts ble første delstat som åpnet for ekteskap mellom to av samme kjønn i 2004, men det var først i 2015 at en dom fra Høyesterett bekreftet at praksisen skulle være lov i hele landet. Det er om lag 513.000 ektepar av samme kjønn i USA, ifølge universitetet UCLA.

I Afrika er det i dag ingen land som ser ut til å følge Sør-Afrika med det første. For Asias del er situasjonen mer flytende. En domstol i Japan dømte nylig med at likekjønnede ekteskap bør være tillatt etter grunnloven. Dommen får ingen umiddelbar virkning, men aktivister sier den likevel kan påvirke politikere og andre domstoler.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This