0
(0)

Så mange som 10.000 barn i Frankrike kan ha vært ofre for overgrep begått i kirken, sier granskingsleder.

– Et tidligere anslag på 3.000 er helt klart for lavt. Det er mulig tallet er minst 10.000, sier Jean-Marc Sauve. Han leder en uavhengig gransking av overgrep begått i kirken siden 1950. Tirsdag holdt han en pressekonferanse der han orienterte om fremdriften i arbeidet.

Et telefonnummer som ble oppretter for ofre og vitner i 2019, fikk 6.500 henvendelser på snaut halvannet år.

– Det store spørsmålet for oss er «hvor mange ofre meldte seg?». Er det 25 prosent? 10 prosent, 5 prosent eller færre?, sa Sauve til de fremmøtte journalistene.

Blandet mottakelse

Granskingskommisjonen ble opprettet av det franske bispemøtet i 2018. Da hadde en rekke store overgrepsskandaler rystet den katolske kirken en rekke steder i verden.

Tiltaket fikk blandet mottakelse fra organisasjoner som representerer overgrepsofre. De applauderte forsøket på å få de rammede til å fortelle, men stilte spørsmål ved påtalemyndighetens vilje til å reise tiltale.

Utvidet frist

Kommisjonen består av over 20 medlemmer med juridisk, akademisk og medisinsk bakgrunn. Den skulle egentlig levert sin rapport innen utgangen av fjoråret, men har fått ny frist til september i år.

Anklager mot prester og ledende katolikker har ført til utbetalinger og rettssaker flere steder i verden. Den har også endret kirkens doktrine. Våren 2019 innførte pave Frans varslingsplikt. Alle i kirken som vet noe om seksuelle overgrep, er pålagt å melde det til sine overordnede.

DERFOR PUBLISERER
VI DENNE SAKEN

Hva har denne nyhetssaken på en sexpositiv nettside å gjøre, tenker du kanskje? Vi skriver om dette fordi vi ikke vil late som om seksualitet ikke har negative sider.

Sex uten samtykke, enten det er i kombinasjon med vold og trusler eller ikke, er ikke sex, det er overgrep og en kriminell handling som bør både anmeldes og straffes.

Både overgriper og offer kan være personer man ikke ser for seg i disse rollene, og sånn sett kan dette skje med hvem som helst, uansett status, roller, alder, kjønn, seksuell legning og etnisk, kulturell eller sosial bakgrunn.

Dersom du er blitt utsatt for overgrep bør du ta kontakt med fastlegen din eller ditt lokale krisesenter, politiet på 02800, er liv og helse i fare kan du ringe 112, støttesenter for kriminalutsatte på 800 40 008, eller du kan ta kontakt med DIXI Ressurssenter, som er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for seksuelle overgrep, eller kjenner noen som er utsatt, på telefon 22 44 40 50.

Hva synes du?

Klikk for å gi karakter.

0 / 5. 0

Din tilbakemelding er viktig for oss, gi karakter.

Share This